Enter your keyword

„Животът е по-добър когато сме весели и позитивни”

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

„Животът е по-добър когато сме весели и позитивни”

„Животът е по-добър когато сме весели и позитивни”

Ученици от ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри” с любезното съдействие на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, чрез интерактивни методи, презентации, беседи, демонстрации и ролеви игри, като участват като двойки или в екипи, се учат да си сътрудничат с другите и да работят в хармония.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.