Enter your keyword

Daily Archives: април 11, 2024

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

“Гората е живот и обща отговорност”

“Гората е живот и обща отговорност”

На III-то място в конкурса “Гората е живот и обща отговорност”, организиран от “Югоизточно държавно предприятие” ДП – гр. Сливен, съвместно с община Сливен, Регионална дирекция по горите Сливен и ДПП “Сините камъни” по повод Седмицата на гората, се класира Милен Виолетов Стоянов от VIII клас, специалност Компютърна техника и технологии, на ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри”.