Enter your keyword

Daily Archives: април 22, 2024

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

Работа в екип

Работа в екип

Работата в екип е жизненоважен аспект от растежа и развитието на учениците. Ползите от работата в екип излизат извън класната стая, тъй като учениците научават ценни житейски умения, от които се нуждаят, за да бъдат успешни в бъдеще. Чрез екипни дейности учениците се научават да развиват и прилагат умения за решаване на проблеми, които са […]