Enter your keyword

Daily Archives: април 24, 2024

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

„Не е трудно да бъдем солидарни“

„Не е трудно да бъдем солидарни“

Съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, ученици от ПГЕЕ “Мария Кюри” се включиха в инициативата „Не е трудно да бъдем солидарни“, в която деца помагат на деца.