Enter your keyword

Slide Специалности даващи сигурна реализация Развитие и бъдеще Помисли за своето бъдеще! ПРИЕМ 2022 / 2023 Slide Специалности даващи сигурна реализация Развитие и бъдеще Помисли за своето бъдеще! ПРИЕМ 2022 / 2023

„На основата на постиженията и традициите на университета, активното международно сътрудничество, тясното партньорство с бизнеса и интензивната научноизследователска дейност, да подготвя за нуждите на икономиката и обществото пазарно ориентирани висококвалифицирани специалисти, които да генерират прогрес и съобразно образователно-квалификационната си степен да са готови за предизвикателствата на променящия се свят”.