Enter your keyword

Slide Специалности даващи сигурна реализация Развитие и бъдеще Помисли за своето бъдеще! ПРИЕМ 2022 / 2023 ДОКУМЕНТИ Slide Специалности даващи сигурна реализация Развитие и бъдеще Помисли за своето бъдеще! ПРИЕМ 2022 / 2023 ДОКУМЕНТИ

Специалности за учебната 2022 – 2023г

ПГЕЕ ``Мария Склодовска – Кюри``

ONLINE ОБУЧЕНИЕ 2020 – 2021

Ефективно онлайн обучение в домашни условия предвид създадената обстановка.

ПРИЕМ

Документи, необходими при записване:

Заявление до директора;
Свидетелство за основно образование; + ксерокопие
Медицинско свидетелство;
Лична здравна профилактична карта (от училището, в което е учил или от книжарница);
Талон за профилактичен преглед (от личния лекар);
Два броя актуални, матирани снимки.

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

Постоянен достъп до електронен дневник, оценки, постигнати резултати и съобщения касаещи ученика и родителя.

Бивши възпитаници

Учениците на Професионална гимназия “Мария Кюри”

Slide Специалности даващи сигурна реализация Развитие и бъдеще Помисли за своето бъдеще! ПРИЕМ 2022 / 2023 ДОКУМЕНТИ Slide Специалности даващи сигурна реализация Развитие и бъдеще Помисли за своето бъдеще! ПРИЕМ 2022 / 2023 ДОКУМЕНТИ