Enter your keyword

Slide Специалности даващи сигурна реализация Развитие и бъдеще Помисли за своето бъдеще! ПРИЕМ 2024 / 2025 Slide Специалности даващи сигурна реализация Развитие и бъдеще Помисли за своето бъдеще! ПРИЕМ 2024 / 2025

„На основата на постиженията и традициите на университета, активното международно сътрудничество, тясното партньорство с бизнеса и интензивната научноизследователска дейност, да подготвя за нуждите на икономиката и обществото пазарно ориентирани висококвалифицирани специалисти, които да генерират прогрес и съобразно образователно-квалификационната си степен да са готови за предизвикателствата на променящия се свят”.