Enter your keyword

Незабравимо!

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Незабравимо!

Незабравимо!

В навечерието на 23 април, Световен ден на книгата и авторското право, в новооткрития кът за четене в ПГЕЕ “Мария Кюри” имахме вдъхновяваща среща с Веселина Седларска и нейния верен рицар-Костас Анастасиу. В разговора си с учениците, писателката и журналист Веселина Седларска, изтъкна важността да бъдеш читател, мечтател, ученик…Тя говори за живота на книгите, за живота извън книгите и за силата на “инструмента” интернет, но и за това как трябва да се използва умно.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.