Enter your keyword

Ден на земята

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Ден на земята

Ден на земята

Всяка година учениците от ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри” отбелязват Деня на Земята и дават своя принос за по-чиста и здравословна околна среда, за съхраняване на живота на планетата.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.