Enter your keyword

Обмен на педагогически практики в сферата на професионалното образование и обучение

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Обмен на педагогически практики в сферата на професионалното образование и обучение

Обмен на педагогически практики в сферата на професионалното образование и обучение

На 15.03.2023 г. по инициатива на Регионално управление на образованието – гр. Сливен, Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ постави началото на форума „Обмен на педагогически практики в сферата на професионалното образование и обучение“, на който присъстваха 80 директори, заместник-директори и учители по професионална подготовка от четирите области на Югоизточна България – Стара Загора, Ямбол, Хасково и Сливен.
Целта на работната среща е изграждане на професионални педагогически общности за споделяне на добри практики и осъществяване на професионална подкрепа между учителите от професионалните гимназии.
На форума присъстваха д-р Кристиана Добрева-Станкова – Началник на РУО-Сливен, инж. Ива Тарагошева – Старши експерт по професионално образование и обучение в РУО-Сливен и експертите по професионално образование и обучение на РУО – Стара Загора, Ямбол и Хасково.
Гостите наблюдаваха урок на тема: „Пътя от Cloud в Data centre do IoT технологиите“ при инж. Росен Бъчваров. Със своите професионални умения учениците доказаха на практика, че не само могат да използват съвременни технологии, а и да ги създават чрез сътворения от тях Data center с Raid масив и контролер.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.