Enter your keyword

Daily Archives: март 24, 2023

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

60 години, 60 рози, 60 минути

60 години, 60 рози, 60 минути

Ученици от ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри”, засадиха 60 рози по повод 60-годишнината на гимназията. „Те се организираха и реализираха идеята си много бързо, набавиха цветята, решиха къде и как ще ги разположат, за да оставят нещо след себе си“, разказва директорът на училището инж. Татяна Башева–Кънева. При засаждането им е използвана тор, която учениците сами произведоха […]