Enter your keyword

ДЕНЯТ НА “ПИ”

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ДЕНЯТ НА “ПИ”

ДЕНЯТ НА “ПИ”

На 14 март отбелязваме “Денят на π”. В Eвклидовата геометрия π може да бъде дефинирано както като отношение между дължината и диаметъра на една окръжност, така и като отношение на лицето на един кръг към лицето на квадрат със страна неговия радиус. Числото π е приблизително равно на 22/7 или на 3,14 с точност до третата значеща цифра. Числовата стойност на π, закръглена до 100-тния знак след десетичната запетая, е 3,14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 58209 74944 59230 78164 06286 20899 86280 34825 34211 70679.

Интересен е факта, че на 14 март е роден Алберт Айнщайн.

Учениците от ПГЕЕ ” Мария Склодовска-Кюри”, отбелязаха Денят на “Пи” като участваха в различни занимания.

Част от тях показаха математическо мислене, логика и стратегия в игрите “Не се сърди човече” и “Светът на байта”.

Тези, които предпочетоха аналитично мислене и физическо натоварване, се изправиха едни срещу други в надпреварата “Търсене на съкровища”.

Останалите избраха уединението и илюстрираха своето усещане за ” Пи”.

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.