Enter your keyword

Стипендиантска програма за ученици

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Стипендиантска програма за ученици

Стипендиантска програма за ученици

На 13 декември 2022 г. в голямата зала на гимназията представители на Национална компания “Железопътна инфраструктура” запознаха учениците от 11 и 12 класове с предлаганата „Стипендиантска програма за ученици” – отлична възможност за придобиване на практически умения, знания и компетенции в реална работна среда с плавен преход от образование към работа.
Стипендиантската програма включва месечна стипендия в размер на 150 лв., провеждане на производствена практика на реално работно място и сключване на трудов договор след успешно приключване на обучението.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.