Enter your keyword

Daily Archives: декември 7, 2022

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ НА СТАЖ В ЕрЮг ЕАД

ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ НА СТАЖ В ЕрЮг ЕАД

През месец ноември единадесет ученици от 9 клас специалност „Електрообзавеждане на производството“ проведоха пробно стажуване в “Електроразпределение Юг” ЕАД на EVN България – партньор на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“, град Сливен по проект BG05M20P001 – 2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“. Учениците бяха посрещнати от бъдещият си наставник, който ги […]