Enter your keyword

Daily Archives: декември 19, 2022

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

Стипендиантска програма за ученици

Стипендиантска програма за ученици

На 13 декември 2022 г. в голямата зала на гимназията представители на Национална компания “Железопътна инфраструктура” запознаха учениците от 11 и 12 класове с предлаганата „Стипендиантска програма за ученици” – отлична възможност за придобиване на практически умения, знания и компетенции в реална работна среда с плавен преход от образование към работа. Стипендиантската програма включва месечна […]