Enter your keyword

ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ НА СТАЖ В ЕрЮг ЕАД

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ НА СТАЖ В ЕрЮг ЕАД

ДЕВЕТОКЛАСНИЦИ НА СТАЖ В ЕрЮг ЕАД

През месец ноември единадесет ученици от 9 клас специалност „Електрообзавеждане на производството“ проведоха пробно стажуване в “Електроразпределение Юг” ЕАД на EVN България – партньор на Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“, град Сливен по проект BG05M20P001 – 2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.
Учениците бяха посрещнати от бъдещият си наставник, който ги запозна с дейността на фирмата и особеностите на избраната от тях професия.
Опознавателната обиколка в базата на предприятието-партньор предизвика изключителен интерес и мотивира учениците към бъдещата им професия на електротехнк.
Всички ученици ще получат Сертификати и стипендии за проведеното пробно стажуване.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.