Enter your keyword

ДоброТилница

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ДоброТилница

ДоброТилница

Един ден изпълнен с много емоции, смях и положителни изживявания за учениците от ПГЕЕ “Мария Кюри” участвали в различните инициативи по реализирането на проект „ДоброТилница” в гимназията. Екскурзия до „Планет Ум“ и Авиомузей в град Бургас реализирана по програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Сливен. Благодарим на Лилия Радева за съдействието и подкрепата!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.