Enter your keyword

Daily Archives: юни 6, 2024

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

КИБЕРТОРМОЗ

КИБЕРТОРМОЗ

ПГЕЕ „Мария Кюри“, в партньорство с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, проведе презентация и беседа на тема: „Кибертормоз. 10 неща, които тийнейджърите искат да знаят за кибертормоза“.  

„Чиста природа – мисията възможна!“

„Чиста природа – мисията възможна!“

На 5.06.2024 г. в ПГЕЕ „Мария Кюри“ отбелязахме Световния ден на околната среда. Под мотото „Ние можем да бъдем поколението, което най-накрая ще сключи мир със земята!“. Учениците сами изработиха и раздадоха брошури, с което се включиха в информационна кампания „Чиста природа – мисията възможна!“, а също и хранилки за птички от рециклирани материали.