Enter your keyword

Състезание по БДП

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Състезание по БДП

Състезание по БДП

На 20 февруари в ПГЕЕ “Мария Склодовка-Кюри” – Сливен се проведе вътрешно училищен кръг на състезание по Безопасност на движението по пътищата.  Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя учениците да могат да взимат самостоятелни и адекватни решения в различни ситуации на пътя, като осъзнават действията си и носят пряка отговорност за това. Независимо от акцента върху знанията и уменията по БДП чрез състезанието се възпитават и качества от значение за общото личностно развитие на учениците като информираност, култура в отношенията, съобразителност, уважение към общността и правилата.

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.