Enter your keyword

Daily Archives: февруари 22, 2024

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

Състезание по БДП

Състезание по БДП

На 20 февруари в ПГЕЕ “Мария Склодовка-Кюри” – Сливен се проведе вътрешно училищен кръг на състезание по Безопасност на движението по пътищата.  Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Подкрепя […]