Enter your keyword

Ден за по-безопасен интернет

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Ден за по-безопасен интернет

Ден за по-безопасен интернет

По повод международния ден за безопасен интернет, учениците от ПГЕЕ се запознаха с рисковете в Мрежата и провериха до каква степен са развити уменията им за справяне с различни онлайн ситуации, като се обърна специално внимание на поведението на младите хора в дигиталното пространството, погледнато от различен ъгъл – как то би им се отразило в бъдеще и защо е важно да мислят за последствията , преди да качат каквото и да било в Мрежата и да оставят своята дигитална следа.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.