Enter your keyword

ПГЕЕ – Сливен влезе и в ТЕЦ-а

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ПГЕЕ – Сливен влезе и в ТЕЦ-а

ПГЕЕ – Сливен влезе и в ТЕЦ-а

По случай 91г. от поставянето на началото на електрификацията на Сливен, с откриването на Дизеловата електрическа централа през 1933, ученици от ПГЕЕ “Мария Кюри” Сливен посетиха ТЕЦ “Сливен”. Където бяха запознати с процеса преобразуване на топлинната енергия в електрическа.

В цикъл за генериране на пара топлината се използва за кипене на вода в голям съд под налягане , за да се получи пара под високо налягане , която задвижва парна турбина, свързана с електрически генератор . Отработените газове с ниско налягане от турбината влизат в парен кондензатор , където се охлаждат, за да се получи горещ кондензат, който се рециклира в процеса на нагряване, за да се генерира повече пара с високо налягане.

Запознаха се и с предстоящите промени за по-високо качество с по-чист въздух!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.