Enter your keyword

Code Week

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Code Week

Code Week

Днес, в новооткрития кабинет за тихи игри, ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри” отбеляза Европейската седмица на програмирането като под вещото ръководство на г-жа Ваня Йовчева и напътствията на менторите от 12 А клас специалност Системно програмиране, ученици от 8 и 9 клас от специалност Компютърна техника и технологии, усвоиха първите стъпки в програмирането –
ЛОГИКА и ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ!

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.