Enter your keyword

Daily Archives: октомври 3, 2023

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

„Професионално образование и обучение“

„Професионално образование и обучение“

Проект „Повишаване на професионалните компетентности на учениците в областта на ИКТ и електротехниката“,№ 2022-1-BG01-KA122-VET-000079176 Програма „Еразъм +“, Ключова дейност 1, Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал в сектор „Професионално образование и обучение“             В рамките на проекта  20 ученици проведоха практическо обучение в реална работна среда в гр. Брага, Португалия в периода 18.06 […]

Тържествено откриване на новата 2023/2024 учебна година

Тържествено откриване на новата 2023/2024 учебна година

Много усмивки и щастливи прегръдки изпълниха училищния двор на Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска- Кюри“ в Сливен през днешния първи учебен ден. Срещата на възпитаниците й с приятелите и съучениците им е предпочитана дори пред дългата лятна ваканция. 220 ученици, разпределени в 10 паралелки ще се обучават тази година в гимназията. Тук, […]