Enter your keyword

Daily Archives: април 27, 2023

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

Нов учебен кабинет по електрообзавеждане на автомобили

Нов учебен кабинет по електрообзавеждане на автомобили

На 27 април в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“ се откри нов учебен кабинет по електрообзавеждане на транспортна техника. Той е оборудван по Проект „Модернизирана база – гарант за качествено професионално образование и обучение в партньорство с бизнеса“, финансиран от НП „Професионално образование и обучение“ и съфинансиран от „Гар Агент“ ООД. Гости [...]
Зелена енергия в ПГЕЕ!

Зелена енергия в ПГЕЕ!

ЗЕЛЕНА ЕНЕРГИЯ В ПГЕЕ! Зарядна станция за GSM апарати и таблети, използваща зелена енергия, беше изградена в ПГЕЕ от ученици в часовете по практика. С нея могат да се зареждат едновременно 6 устройства с универсално USB зарядно. За да имат всички достъп до нея, учениците решиха да монтират станцията в една от беседките към училищния […]