Enter your keyword

“Как се прави”

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

“Как се прави”

“Как се прави”

На 9 февруари, ученици от 12 Б клас, специалност „Електрообзавеждане на транспортна техника“, проведоха занятие на реално работно място в „Гар Агент“ ООД – партньор на Професионална гимназия по електротехника и електроника “Мария Склодовска-Кюри“ по Национална програма „Модернизиране на системата на професионалното образование“. По време на своето посещение учениците се запознаха с диагностиката и ремонта на климатичните системи на автомобилите.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.