Enter your keyword

Monthly Archives: юни 2024

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

ДоброТилница

ДоброТилница

Един ден изпълнен с много емоции, смях и положителни изживявания за учениците от ПГЕЕ “Мария Кюри” участвали в различните инициативи по реализирането на проект „ДоброТилница” в гимназията. Екскурзия до „Планет Ум“ и Авиомузей в град Бургас реализирана по програма на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Сливен. Благодарим […]

ПАНОРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПАНОРАМА НА ОБРАЗОВАНИЕТО

На 26 юни 2024 г.  Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“, град Сливен взе участие в Панорама на образованието. Инициативата е в изпълнение на Дейност 9 „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката с ученици/родители“ по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение” , финансиран по Програма […]

“… колкото една прашинка…”

“… колкото една прашинка…”

ПГЕЕ „Мария С. Кюри“ пожъна огромен успех на 52-та Национална конференция по въпросите на обучението по физика на тема: „Образованието по физика и дигиталните технологии“, която се проведе в периода 13-16 юни 2024г. в гр. Сливен. Ученикът Данаил Сотиров от 10 Б клас на гимназията, завоюва призовото първо място в Националния конкурс за есе „Физиката […]

КИБЕРТОРМОЗ

КИБЕРТОРМОЗ

ПГЕЕ „Мария Кюри“, в партньорство с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, проведе презентация и беседа на тема: „Кибертормоз. 10 неща, които тийнейджърите искат да знаят за кибертормоза“.  

„Чиста природа – мисията възможна!“

„Чиста природа – мисията възможна!“

На 5.06.2024 г. в ПГЕЕ „Мария Кюри“ отбелязахме Световния ден на околната среда. Под мотото „Ние можем да бъдем поколението, което най-накрая ще сключи мир със земята!“. Учениците сами изработиха и раздадоха брошури, с което се включиха в информационна кампания „Чиста природа – мисията възможна!“, а също и хранилки за птички от рециклирани материали.