Enter your keyword

“вода за мир”

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

“вода за мир”

“вода за мир”

На 22 март ежегодно в ПГЕЕ „Мария Кюри“ отбелязваме Световния ден на водата. Денят поставя акцент върху стойността на водата и какво означава тя за хората. Водата може да създаде мир, но и да предизвика конфликт.
Тази година – 2024, призивът на Световния ден на водата е: ВОДА ЗА МИР!
Учениците в ПГЕЕ „Мария Кюри“, под ръководството на учителите по природни науки честваха Деня на водата с различни дейности и инициативи: изработване дизайн на етикети за изворна вода „Карандила“, изготвяне на интересни презентации, рисуване и викторина на тема „Вода за мир“.
Състезателния характер на викторината повиши настроението както на участниците, така и на публиката.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.