Enter your keyword

Денят ПИ

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Денят ПИ

Денят ПИ

По традиция в ПГЕЕ „Мария Кюри“ се отбелязва Денят Пи. Тази година учениците показаха умения в математическите игри „Светът на Байта“ и Криптомат. Криптоматът е роторна криптираща машина за код с отместване, а „Светът на Байта“ е комплект от 2 игри, базирани на математически усет към естествените числа.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.