Enter your keyword

Daily Archives: ноември 27, 2023

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

Ден на народната памет

Ден на народната памет

Днес, 27.11.2023г., в ПГЕЕ „Мария Склодовска-Кюри“ бе отбелязан „Деня на народната памет“. На представянето, пред ученици от 8, 9 и 11 клас, бе отбелязана 104 година от подписването на Ньойският мирен договор, който слага край на участието на България в Първата световна война. Това е един от най-пагубните договори в българската история, който буквално разделя […]

61 ГОДИНИ ПГЕЕ!

61 ГОДИНИ ПГЕЕ!

61 години ПГЕЕ! Честит рожден ден, наше любимо училище! ДЕН НА ТЕХНИКАТА В ПГЕЕ! Потапяйки се в света на технологиите, нашите ученици развиват способността да превръщат идеите в действия, творчество и новаторство- умение, което подхранва любопитството им и им помага да планират и изпълняват различни проекти. Инициативността и предприемчивостта им са свързани с висока мотивация […]