Enter your keyword

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА”

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА “ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И СПОРТА”

ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри” гр. Сливен обявява свободна позиция за треньор по баскетбол VIII – X клас, по НП “Заедно в изкуствата и спорта”. Желаещите могат да подадат заявление от 01.09.2023г до 13.09.2023г. в канцеларията на гимназията.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.