Enter your keyword

Daily Archives: март 26, 2020

ПГЕЕ "Мария Склодовска-Кюри"

Онлайн обучение

Онлайн обучение

С новата виртуалната класна стая в MS Teams, в облачната технология Office 365, обучението в ПГЕЕ се превърна в игра. ‘’Играят’’ ученици и учители. Защото е лесно, удобно и интересно. Няма отбори – всички са прегърнали една кауза и са поели по един път – напред!Какво всъщност представлява виртуалната класна стая?Виртуалната класна стая позволява на […]