Enter your keyword

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ДЪРЖАВНИ  КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 2023-2024 година

Начална страница на дипломен проект

Дати за провеждане на държавните изпити по теория/част по теория и практика/част по практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (2024):

 • Сесия май-юни –20.05.2024 год.
  • 20.05.2024 год.- ЗДИ за придобиване на III СПК чрез защита на дипломен проект в теоретична част;
  • 21-23.06.06.2024 год. – ЗДИ за придобиване на III СПК чрез защита на дипломен проект в практическа част;
  • Срок за подаване на заявления – от 06.02.2024 год. до 21.02.2023 год.
 • Сесия август-септември 23.08.2024 год.
  • 23.08.2024 год.- ЗДИ за придобиване на III СПК чрез защита на дипломен проект в теоретична част;
  • 26-28.08.06.2024 год. – ЗДИ за придобиване на III СПК чрез защита на дипломен проект в практическа част;
  • Срок за подаване на заявления – от 26.06.2024 год. до 11.07.2024 год.

Заявление за явяване на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

График за провеждане на държавни изпити по теория/ част по теория на професията и специалността чрез защита на дипломен проект

График за провеждане на държавни изпити по практика/ част по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, сесии януари, май – юни и август – септември

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация:

Специалност Системно програмиране

Специалност Компютърна техника и технологии

Специалност Електроенергетика

Специалност Електрообзавеждане на транспортна техника