Enter your keyword

Училищно настоятелство

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Училищно настоятелство към Професионална гимназия “Мария Кюри”

Преди много десетилетия будни и родолюбиви българи са възродили старата патриотична идея за обединяване усилията на повече свои  съвременници при решаване на наболели проблеми в българското училище, разбрали че благородно и възвишено е любовта и грижата към собствените ни деца да се обогати в дела, общополезни за всички – ученици,родители,учители ,общество.
И ако това се случва преди Освобождението и преминава през много трудности, ние днес имаме полезен опит за подпомагане.
Училищното настоятелство на ПГЕЕ “Мария Склодовска Кюри” , гр.Сливен е регистрирано през 2000 г. в Окръжен съд – гр. Сливен като Сдружение с идеална цел във връзка с промяна на името на училището Сдружението се преригистрира през 2004 г. по закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Нашите цели и задачи са:

1. Да обединяваме усилията и компентността  на родители, граждани, общественици основавайки се на тяхната добронамереност и професионализъм при изработване на проекти и конкретни решения за перспективното развитие на училището.
2. Да подпомагаме организирането на учебната, спортната и културната дейност на училището.
3. Да съдействаме за подобряване на финансовото и материално състояние на училището и осигуряване на по-добри условия за обучение.
4. Да търсим нови начини за организиране на свободното време на учениците.
5. Да работим за широка подкрепа от организации и институции съпричастни с училището.

В дейноста на училищното настоятелство отговорна и активна е ролята и на родители, и на учители. Те са еднакво загрижени и заинтересувани за обучението на децата. И затова отговорно и действено, ние заедно търсим възможности и решения за оптимизиране на ежедневния учебно – възпитателен процес.
По предложение на училищни настоятели, през изминалите години, ние предприехме доброволна дарителска кампания със строга опитност, опитвайки да се справим с повсеместния недоимък. Училищни настоятели, родители и учители отделяйки време и сили, постоянно работят за привличане на външни донори, чрез реализиране на проекти, полагане на собствен труд, привличане на бивши ученици, лобиране там, където е възможно и необходимо. Така въпреки трудностите, успяхме да осъвременим и създадем приветлива и съвременна учебна среда.
С признателност и благодарност за разбирането и щедростта се обръщаме към всички наши дарители, към родители, учители и ученици, които се включват мотивирано и всеотдайно за практическото развиване на собствените ни идеи.
Съзнаваме че вървим по труден, но верен път, като активни участници в дълъг и сложен процес, с постоянство и убеденост, че работим ефективно за повишаване нивото на учебно – възпитателната работа в училище.


Устав на УН