Enter your keyword

Учители

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

УЧИЛИЩНО РЪКОВОДСТВО

Инж. Татяна Башева – Кънева – Директор

инж. Красимира Христова – Заместник директор

инж. Камелия Георгиева – Заместник директор

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ

Валентина Димитрова – Български език и литература

Галена Църева – Български език и литература

Соня Гегова – История

Нели Василева – Математика

Виктор Маринов – Физическо възпитание и спорт

Димитър  Димитров – История и  География

Милена Николова – Английски език

Юлиан Дуков – Английски език

Мария Тодорова – Немски език

Севджан  Мустафова – Биология и здравно образовани; Химия и опазване на околната среда

Теодора Янъкова – Физика и астрономия; Химия и опазване на околната среда

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

Соня Гегова

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Диан Димитров

инж. Магдалена Вълкова

инж. Марина Бояджиева

инж. Красимира Христова

д-р инж. Петър Хесапчиев

ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

ЕЛЕКТРОНИКА

инж. Александър Атанасов

инж. Ангел Лисков

инж. Ваня Йовчева

Яна Георгиева

инж. Ангел Ангелов