Enter your keyword

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ДЪРЖАВНИ  КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 2021-2022 година

Задължителни държавни изпити – 2022 г.

Указания за оформяне на дипломен проект

Начална страница на дипломен проект

Дати за провеждане на държавните изпити по теория/част по теория и практика/част по практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (2022):

  • Сесия януари – 21.01.2022 год.
  • Сесия май-юни – 20.05.2022 год.
  • Сесия август-септември 26.08.2022 год.

График за провеждане на държавни изпити по теория/ част по теория на професията и специалността чрез защита на дипломен проект

График за провеждане на държавни изпити по практика/ част по практика на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация, сесии януари, май – юни и август – септември

Срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити за придобиване степен на професионална квалификация (2022):

  • Сесия януари – 21.12.2021 год.
  • Сесия май-юни – 03.02.-18.02.2022 год.
  • Сесия август-септември – 27.06.-08.07.2022 год.

Заявление за явяване на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация: