Enter your keyword

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

ДЪРЖАВНИ  КВАЛИФИКАЦИОННИ ИЗПИТИ 2023-2024 година

Начална страница на дипломен проект

Дати за провеждане на държавните изпити по теория/част по теория и практика/част по практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (2024):

 • Сесия май-юни –20.05.2024 год.
  • 20.05.2024 год.- ЗДИ за придобиване на III СПК чрез защита на дипломен проект в теоретична част;
  • 21-23.06.06.2024 год. – ЗДИ за придобиване на III СПК чрез защита на дипломен проект в практическа част;
  • Срок за подаване на заявления – от 06.02.2024 год. до 21.02.2023 год.
 • Сесия август-септември 23.08.2024 год.
  • 23.08.2024 год.- ЗДИ за придобиване на III СПК чрез защита на дипломен проект в теоретична част;
  • 26-28.08.06.2024 год. – ЗДИ за придобиване на III СПК чрез защита на дипломен проект в практическа част;
  • Срок за подаване на заявления – от 26.06.2024 год. до 11.07.2024 год.

Заявление за явяване на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

НАЦИОНАЛНИ ИЗПИТНИ ПРОГРАМИ за провеждане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация:

Специалност Системно програмиране

Специалност Компютърна техника и технологии

Специалност Електроенергетика

Специалност Електрообзавеждане на транспортна техника