Enter your keyword

Графици

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

График за втори час на класа през I- ри срок на учебната 2023-2024 г.

Дневен режим за учебната 2023/2024г.

График класни и контролни за VIII клас

График класни и контролни за IX клас

График за консултации на учениците за II-ви срок на 2023-2024 уч.г.

График класни и контролни за X клас

График класни и контролни за XI клас

 График класни и контролни за XII клас