Enter your keyword

БДП

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Министърът на образованието и науката осигурява чрез съответните учебни планове задължителното изучаване от учениците в системата на средното образование на правилата за движение по пътищата. За повече информация кликнете ТУК.