Enter your keyword

ГРУПА – „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

ГРУПА – „КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ“

Име на групата: Компютърна техника и технологии

Ръководител: Ваня Йовчева

Брой ученици: 10

Categories
Групи