Enter your keyword

Дни на отворените врати

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Дни на отворените врати

Дни на отворените врати

в Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“, град Сливен. Инициативата е в изпълнение на Дейност 9 „Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката с ученици/родители“ по проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение” , финансиран по Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз.

На 17 и 24 юни 2024 г. и на 01 юли 2024 г. Професионална гимназия по електротехника и електроника „Мария Склодовска-Кюри“, град Сливен проведе Дни на отворените врати, които дадоха възможност на родители ученици да се запознаят:

  • с материално-техническата база на училището
  • със специалностите, по които се провежда обучение
  • с вълнуващи моменти от живота на гимназията

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.