Enter your keyword

КИБЕРТОРМОЗ

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

КИБЕРТОРМОЗ

КИБЕРТОРМОЗ

ПГЕЕ „Мария Кюри“, в партньорство с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, проведе презентация и беседа на тема: „Кибертормоз. 10 неща, които тийнейджърите искат да знаят за кибертормоза“.

 

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.