Enter your keyword

Ден на радиото и телевизията

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Ден на радиото и телевизията

Ден на радиото и телевизията

На 7 май 1895 г. руският физик Александър Попов представя своето ново откритие – първия радиоприемник в света. Той демонстрира пред Руското физическо дружество в Санкт Петербург изобретения от него уред за предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния без проводник, наречен радио. Александър Попов доказва, изследва и обосновава възможността устройството да служи за „индикация“ при достатъчно мощен източник на излъчване, използвайки стъклена тръбичка с метални прахове между два електрода за индикатор на приеманите сигнали във вид на електромагнитно поле (радиовълни, които тогава са наричани електрически вълни или „херцови“ вълни). За основа на източника на електромагнитни вълни той използва схема, която е използвал и Лодж предната година в Оксфорд. Попов усъвършенства схемата и реализира предаване на електромагнитни вълни на голямо разстояние. За излъчвател на тези вълни в първите радиопредавателни устройства А. С. Попов е използвал електромеханичен вибратор, подобен на дипола на Херц. Той увеличава разстоянието на връзката чрез повишаване на чувствителността на индикатора на приеманите сигнали от (кохерера) и чрез увеличаване на мощността на приеманите сигнали посредством проводникова антена, свързана към кохерера.

В Деня на радиото и телевизията, инж. Ангел Ангелов запозна ученици от ПГЕЕ “Мария Кюри” с принципа на предаване и приемане на електрически колебания. Също проследи исторически факти и разновидности за радио апаратите. Не пропусна да отбележи и тяхното значение в бита на хората.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.