Enter your keyword

Работа в екип

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Работа в екип

Работа в екип

Работата в екип е жизненоважен аспект от растежа и развитието на учениците. Ползите от работата в екип излизат извън класната стая, тъй като учениците научават ценни житейски умения, от които се нуждаят, за да бъдат успешни в бъдеще. Чрез екипни дейности учениците се научават да развиват и прилагат умения за решаване на проблеми, които са полезни в групови настройки. Предвид важността и ползите от работата в екип, ние в ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри”, прилагаме игрови подход за да развием тези умения в нашите ученици.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.