Enter your keyword

Рудолф Дизел

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Рудолф Дизел

Рудолф Дизел

По случай 166 години от рождението на Рудолф Дизел, създателят на двигателя с вътрешно горене, за учениците от специалността „Електрообзавеждане на транспортна техника“ към ПГЕЕ „Мария Кюри“ беше проведена демонстрация на автомобилна
диагностика, ръководена от инж. Марина Станчева Бояджиева. Демонстрацията се проведе  в учебния кабинет по електрообзавеждане на транспортна техника на гимназията.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.