Enter your keyword

Един по-различен час

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Един по-различен час

Един по-различен час

Деца от ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри”, гостуваха на Инженерно-педагогически факултет – Сливен и се запознаха с лабораториите и проектите на ВУЗ-а.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.