Enter your keyword

Международен възпоменателен ден на Холокоста

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Международен възпоменателен ден на Холокоста

Международен възпоменателен ден на Холокоста

На 27 януари, Международен възпоменателен ден на Холокоста, ученици от ПГЕЕ “Мария Склодовска-Кюри” почувстваха страданието и мъките на жертвите на националсоциализма при прожекция на филма “Момчето с раираната пижама”

“Споменът не трябва да умира. Той трябва да напомня дори и на бъдещите поколения. Затова е важно да се намери такъв подход, който да бъде ефективен и в бъдеще. Той трябва да изразява скръбта от страданието и загубата, да бъде посветен на паметта на жертвите и да предотврати всяка опасност от повторна поява.”

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.