Enter your keyword

Ден на конституцията

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

Ден на конституцията

Денят на Конституцията, беше повод ученици и учители да погледнат 140 години назад към първият закон на новоосвободената България.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.