Enter your keyword

61 ГОДИНИ ПГЕЕ!

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

61 ГОДИНИ ПГЕЕ!

61 ГОДИНИ ПГЕЕ!

61 години ПГЕЕ! Честит рожден ден, наше любимо училище!
ДЕН НА ТЕХНИКАТА В ПГЕЕ!
Потапяйки се в света на технологиите, нашите ученици развиват способността да превръщат идеите в действия, творчество и новаторство- умение, което подхранва любопитството им и им помага да планират и изпълняват различни проекти. Инициативността и предприемчивостта им са свързани с висока мотивация и решимост, които днес демонстрираха.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.