Enter your keyword

“18 ГОДИНИ СВЕТЛИНА, ТОПЛИНА, ЖИВОТ”

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

“18 ГОДИНИ СВЕТЛИНА, ТОПЛИНА, ЖИВОТ”

“18 ГОДИНИ СВЕТЛИНА, ТОПЛИНА, ЖИВОТ”

Истинско преживяване и изпълнен с емоции се оказа проведеният днес трети урок от поредицата „EVN час“ на тема: „18 години. Светлина. Топлина. Живот“ за учениците от осми, девети и десети клас, специалност „Електрообзавеждане на производството“ – дуална система на обучение.
Часът се проведе от експерт от отдел ,,Човешки ресурси” към EVN Bulgaria и менторът на учениците, определен от компанията.
Те представиха историята на групата на EVN, структурата на Клиентските енергоцентрове и спецификата и изискванията на дуалното обучение.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.