Enter your keyword

12 клас в действие!

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

12 клас в действие!

12 клас в действие!

Това са учениците от 12-ти клас, специалност ‘Електрообзавеждане на транспортна техника’ от ПГЕЕ “Мария Кюри”, гр. Сливен, с които провеждаме практически занятия, свързани с двигателите с вътрешно горене в сервиза на Тойота Сливен. Част от екипа на Тойота Сливен също са възпитаници на гимназията и с удоволствие предават своите знания и опит на следващото поколение бъдещи автоексперти.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.