Enter your keyword

“ЕКО ферма”

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

“ЕКО ферма”

“ЕКО ферма”

На 06.04.2023 г. в STEM центъра на ПГЕЕ „Мария Кюри“ Севджан Мустафова и Теодора Янъкова, с ученици от девети клас проведоха открит бинарен урок на тема: „Еко ферма“.
Гости на събитието бяха: г-жа Даниела Йорданова – експерт по природни науки и екология в РУО Сливен и учители по природни науки от Област Сливен.
В хода на урока, прилагайки иновативния метод на преподаване „Обърната класна стая“, се демонстрира взаимовръзката между природните науки и съвременните технологии и тяхното практическо приложение.
След положителните коментари на гостите, особено удовлетворени от представянето си се оказаха възпитаниците на гимназията, които представиха и успешно защитиха проектирания и изработен от тях макет на еко ферма – пример за екологично съобразен начин на живот.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.