Enter your keyword

„Математиката – вдъхновяваща наука“

ПГЕЕ "Мария Склодовска – Кюри"

„Математиката – вдъхновяваща наука“

„Математиката – вдъхновяваща наука“

 Днес, 21.12.2022 г. в STEM центъра на гимназията г-жа Нели Василева проведе урок по математика на тема: „Математиката – вдъхновяваща наука“ с ученици от 8 а клас. Учениците начертаха с линия и молив невъзможната любов, две успоредни прави в една равнина, които не могат да се пресекат и приложиха практически своите знания за свойствата на медицентър в триъгълник. Те се убедиха, че математиката е нужна всеки ден.
Целта на занятието е учениците да стигнат до идеята, че е време експерименталната математика да си проправи път в обучението. Изпращайки старата година те се сблъскаха с тайни за разгадаване, истории за разказване и задачи за решаване.
Участниците си обещаха предизвикателствата да продължат с много нови истории и задачи.

No Comments

Post a Comment

Your email address will not be published.